KVES41XYL72TuMRzki1cYTQtMhm9SYUefY
Balance (KSOC)
112907.00000000