KVES41XYL72TuMRzki1cYTQtMhm9SYUefY
Balance (KSOC)
70695.00000000